Modernizacja ładowarko-zwałowarki nr 1 w JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej. ZK-REM jako GRI od października 2019 r. realizuje wraz z Financing & Manufacturing & Know-How sp. z o.o. zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej

Wymiana palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu – ob. 511. w JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej. Od sierpnia 2019r. kompleksowo realizowane jest zadanie inwestycyjne polegające na wymianie palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu w

Dni bezpieczenstwa

DNI BEZPIECZEŃSTWA W dniu 27.04.2017 w przeddzień DNIA BEZPIECZEŃSTWA ArcelorMittal Poland S.A. w Zakładach Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach zorganizowaliśmy pokaz bezpieczeństwa sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Spotkanie miało na celu podnoszenie świadomości

Projekt budowy baterii koksowniczej Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów budowy baterii koksowniczej nr 6 w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „VICTORIA” S.A. Inwestycja jest realizowana przez Konsorcjum, w którym do zadań ZK-REM należy prefabrykacja, dostawa i

Projekt budowy zbiornika gazu koksowniczego Od lutego 2016 roku trwa budowa zbiornika gazu koksowniczego w ramach realizowanego kontraktu pn.: Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie zbiornia gazu koksowniczego, świecy do spalania gazu koksowniczego oraz przynależnej instalacji