Budowa Instalacji KRAiC w JSW KOKS S.A. w Koksowni Radlin Jesteśmy Generalnym Realizatorem Inwestycji pn.: „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin” na rzecz JSW KOKS S.A., ul. Pawliczka

Odpustnica gazu dla RAFAKO Rozpoczęliśmy realizację zadania w ramach prowadzonej przez RAFAKO inwestycji pn.: “Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” dla JSW KOKS Oddział KKZ – Koksownia Radlin w zakresie opracowania projektu oraz wykonania, dostwy,

Wymiana palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu – ob. 511. w JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej. Od sierpnia 2019r. kompleksowo realizowane jest zadanie inwestycyjne polegające na wymianie palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu w