Budowa Instalacji KRAiC w JSW KOKS S.A. w Koksowni Radlin

Jesteśmy Generalnym Realizatorem Inwestycji pn.: „Instalacja KRAiC – budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin” na rzecz JSW KOKS S.A., ul. Pawliczka 1, 41- 800 Zabrze” w ramach Konsorcjum PRP „ZK-REM” Sp. z o.o – Hutni Projekt Frýdek-Místek a.s. Zakres zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie prac budowlanych i fundamentowych, dostawę aparatów, maszyn i urządzeń oraz wykonanie prac w branży konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Obecnie zrealizowano wszystkie prace fundamentowe oraz niezbędne przekładki instalacji i rurociągów. 

Wartość kontraktu opiewa na wartość przekraczającą 95 mln zł a jego realizacja trwać będzie do
listopada 2022 r.