Kariera

Ślusarz

   Profil kandydata:

  • Znajomość rysunku technicznego i umiejętność jego czytania.

  • Uprawnienia lub odbyte szkolenia z zakresu obsługi urządzeń mechanicznych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań takie jak: szlifowanie, prace na: wiertarce stołowej, przecinarce ściernicowej, wózkach transportowych, urządzeniach transportu pionowego i dźwignicach, urządzeniach spawalniczych, prace przy użyciu narzędzi o napędach pneumatycznych, elektrycznych i innych, inne na które posiada uprawnienia.

    Obowiązki:

  • Praca pod nadzorem mistrza/brygadzisty.

  • Obsługa mechanicznych narzędzi ręcznych do:- szlifowania (przygotowanie spoin do spawania)- cięcia- wykonania spoin szczepnych elementów/konstrukcji- owiercenia- obróbka wykończeniowa spoin po spawaniu- skręcanie konstrukcji

  • Stosowanie się do zasad BHP podczas prowadzonych prac oraz instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych urządzeń.