Kariera

Operator obrabiarek skrawających

Zakres obowiązków:

  • Znajomość rys. technicznego i umiejętność jego czytania.

  • Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.

  • Wykonywanie pracy zgodnie z ustaleniami i wskazówkami przełożonego.

  • Dbałość o powierzone mienie i stan techniczny narzędzi.

  • Stosowanie się do zasad BHP oraz instrukcji stanowiskowych.

    Wymagania i kwalifikacje:

  • Uprawnienia i odbyte szkolenia uprawniające do obsługi jednej lub więcej z następujących maszyn: tokarki, frezarki, wiertarko-frezarki, strugarki, wiertarki, dłutownicy, szlifierki, wytaczarki itp.