Modernizacja ładowarko-zwałowarki nr 1 w JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej.

ZK-REM jako GRI od października 2019 r. realizuje wraz z Financing & Manufacturing & Know-How sp. z o.o. zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej ładowarko-zwałowarki dla JSW KOKS S.A.
w Dąbrowie Górniczej. Zakres prac zadania obejmuje: opracowane projektu podstawowego
i dokumentacji wykonawczej (zakres FMK), prefabrykację konstrukcji stalowej całej nowej maszyny wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, uzbrojenie maszyny w niezbędne podzespoły: łożyska, przekładnie, silniki itp., montaż konstrukcji i podzespołów maszyny oraz jej posadowienie na obiekcie, wykonanie niezbędnych instalacji oraz zgłoszenie odbioru w UDT i TDT, uruchomienie i przekazanie nowej maszyny do eksploatacji.

Obecnie ZK-REM dokonuje montażu podzespołów i posadawia maszynę na torowisku w docelowym miejscu jej pracy. Wykonywane są modernizacje rozdzielnic zasilających maszynę i uzbrajana jest ona w przynależne jej instalacje: hydrauliczne, elektryczne i AKPiA.

Powrót do aktualności