Nasza Misja

"Wasza wizja, nasze działanie, wspólny cel"

Dzięki umiejętnościom, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników spełniamy oczekiwania klientów na najwyższym poziomie.

Naszą strategię opieramy na fundamentalnych wartościach, którymi są: uczciwość i profesjonalizm. Potężnym filarem strategii ZK-REM są ludzie, ich bezpieczeństwo pracy i dobra praca zespołowa. Jakość przyświeca każdemu działaniu w naszym Przedsiębiorstwie i nierozerwalnie wplata się w strategię jego rozwoju.
Opierając swoją działalność na przywołanych wartościach, korzystając z dorobku własnego jak i światowych innowacji, jednocześnie zważając na zasady ochrony środowiska naturalnego pragniemy:

  • oferować produkty i świadczyć usługi najwyższej jakości,
  • nawiązywać trwałą współpracę z nowymi kontrahentami oraz rozwijać stosunki partnerskie z dotychczasowymi,
  • pozyskiwać kontrahentów zagranicznych,
  • pozyskiwać nowe rynki pokrewnych branż,
  • utrzymywać wskaźnik wypadków na poziomie zerowym.

Poznaj naszą historię

Standardy BHP
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „ZK-REM” Sp. z o.o. wywodzi się ze struktur ówczesnych Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. (obecnie: Koksownia ArcellorMittal Poland SA oddział w Zdzieszowicach), w których jako służby remontowe przez wiele lat realizowano bieżące, specjalistyczne oraz unikalne zadania dla potrzeb koksowni. Wyodrębnienie samodzielnej Spółki pozwoliło na ukierunkowanie strategii rozwoju świadczonych usług, oferowanie produktów specjalistycznych oraz pozyskanie nowych rynków. Od rozpoczęcia działalności gospodarczej datowanej na 1998 rok, Firma stale się rozwija i poszerza swoje horyzonty, a lata doświadczeń pozwoliły Spółce wypracować własne „know-how”, które z powodzeniem wykorzystywane jest w realizacji dużych i indywidualnych projektów inwestycyjnych. Dziś świadczymy kompleksowe usługi dla przemysłu koksowniczego, koksochemicznego, hutniczego, wydobywczego oraz chemicznego w zakresie generalnego realizatorstwa inwestycji, prefabrykacji i montażu aparatów, maszyn urządzeń, remontów, modernizacji i konserwacji linii technologicznych oraz wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych łącznie z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Możliwości technologiczne, zaplecze techniczne, wykształcona i doświadczona kadra specjalistów gwarantuje najwyższą jakość realizowanych zadań, co w rezultacie przekłada się na zaufanie i wieloletnią współpracę z kluczowymi partnerami. Przemysł ciężki, dla którego głównie świadczymy usługi, wymaga od nas spełnienia wyjątkowo rygorystycznych przepisów i norm oraz nakłada szereg obowiązków dla warunków prowadzenia prac na czynnym obiekcie. Przedsiębiorstwo zarządza bezpieczeństwem poprzez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników służby BHP, co przekłada się na rzetelną współpracę z dozorem średnim i wyższym, którzy czynnie uczestniczą w sprawach BHP, monitoringu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz w programie kontroli wielopoziomowych od szczebla brygadzisty po najwyższe kierownictwo. Działania te pozawalają rozwiązywać problemy u źródeł ich powstawania. Efektem konsekwentnego praktykowania tej formy współpracy jest zerowy wskaźnik częstości wypadków oraz współczynnik ciężkości od 2012 roku. Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w branży w której działamy, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów dla organizacji.

Standardy BHP

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie kompleksowej realizacji projektów, produkcji i remontów w branży metalowej, budowlanej, technologicznej i elektrycznej, przy spełnieniu wymagań środowiska naturalnego i środowiska pracy.
Standardy BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią integralną cześć ogólnego systemu zarządzania w naszym Przedsiębiorstwie, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnia uporządkowane i konsekwentne działanie w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przemysł ciężki, dla którego głównie świadczymy usługi, wymaga od nas spełnienia wyjątkowo rygorystycznych przepisów i norm oraz nakłada szereg obowiązków dla warunków prowadzenia prac na czynnym obiekcie. Przedsiębiorstwo zarządza bezpieczeństwem poprzez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników służby BHP, co przekłada się na rzetelną współpracę z dozorem średnim i wyższym, którzy czynnie uczestniczą w sprawach BHP, monitoringu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz w programie kontroli wielopoziomowych od szczebla brygadzisty po najwyższe kierownictwo. Działania te pozawalają rozwiązywać problemy u źródeł ich powstawania. Efektem konsekwentnego praktykowania tej formy współpracy jest zerowy wskaźnik częstości wypadków oraz współczynnik ciężkości od 2012 roku. Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w branży w której działamy, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów dla organizacji.

Nasze uprawnienia i certyfikaty oraz zarząd spółki

Polityka Jakości

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią integralną cześć ogólnego systemu zarządzania w naszym Przedsiębiorstwie, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnia uporządkowane i konsekwentne działanie w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przemysł ciężki, dla którego głównie świadczymy usługi, wymaga od nas spełnienia wyjątkowo rygorystycznych przepisów i norm oraz nakłada szereg obowiązków dla warunków prowadzenia prac na czynnym obiekcie.
Przedsiębiorstwo zarządza bezpieczeństwem poprzez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników służby BHP, co przekłada się na rzetelną współpracę z dozorem średnim i wyższym, którzy czynnie uczestniczą w sprawach BHP, monitoringu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz w programie kontroli wielopoziomowych od szczebla brygadzisty po najwyższe kierownictwo. Działania te pozawalają rozwiązywać problemy u źródeł ich powstawania. Efektem konsekwentnego praktykowania tej formy współpracy jest zerowy wskaźnik częstości wypadków oraz współczynnik ciężkości od 2012 roku.

Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w branży w której działamy, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów dla organizacji.