O ZK-REM

Historia

Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „ZK-REM” Sp. z o.o. wywodzi się ze struktur ówczesnych Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. (obecnie: Koksownia ArcellorMittal Poland SA oddział w Zdzieszowicach), w których jako służby remontowe przez wiele lat realizowano bieżące, specjalistyczne oraz unikalne zadania dla potrzeb koksowni.

Wyodrębnienie samodzielnej Spółki pozwoliło na ukierunkowanie strategii rozwoju świadczonych usług, oferowanie produktów specjalistycznych oraz pozyskanie nowych rynków.
Od rozpoczęcia działalności gospodarczej datowanej na 1998 rok, Firma stale się rozwija i poszerza swoje horyzonty, a lata doświadczeń pozwoliły Spółce wypracować własne „know-how”, które z powodzeniem wykorzystywane jest w realizacji dużych i indywidualnych projektów inwestycyjnych.
Dziś świadczymy kompleksowe usługi dla przemysłu koksowniczego, koksochemicznego, hutniczego, wydobywczego oraz chemicznego w zakresie generalnego realizatorstwa inwestycji, prefabrykacji i montażu aparatów, maszyn urządzeń, remontów, modernizacji i konserwacji linii technologicznych oraz wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych łącznie z kompleksowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Możliwości technologiczne, zaplecze techniczne, wykształcona i doświadczona kadra specjalistów gwarantuje najwyższą jakość realizowanych zadań, co w rezultacie przekłada się na zaufanie i wieloletnią współpracę z kluczowymi partnerami.