O ZK-REM

Misja i strategia

Wasza wizja, nasze działanie, wspólny cel.

Misja
Dzięki umiejętnościom, doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników spełniamy oczekiwania klientów na najwyższym poziomie.

Strategia
Naszą strategię opieramy na fundamentalnych wartościach, którymi są: uczciwość i profesjonalizm. Potężnym filarem strategii ZK-REM są ludzie, ich bezpieczeństwo pracy i dobra praca zespołowa. Jakość przyświeca każdemu działaniu w naszym Przedsiębiorstwie i nierozerwalnie wplata się w strategię jego rozwoju.
Opierając swoją działalność na przywołanych wartościach, korzystając z dorobku własnego jak i światowych innowacji, jednocześnie zważając na zasady ochrony środowiska naturalnego pragniemy:

  • oferować produkty i świadczyć usługi najwyższej jakości,
  • nawiązywać trwałą współpracę z nowymi kontrahentami oraz rozwijać stosunki partnerskie z dotychczasowymi,
  • pozyskiwać kontrahentów zagranicznych,
  • pozyskiwać nowe rynki pokrewnych branż,
  • utrzymywać wskaźnik wypadków na poziomie zerowym.