O ZK-REM

Polityka jakości

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie kompleksowej realizacji projektów, produkcji i remontów w branży metalowej, budowlanej, technologicznej i elektrycznej, przy spełnieniu wymagań środowiska naturalnego i środowiska pracy.
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne „ZK-REM” Sp. z o. o. w Zdzieszowicach ustanowiło, udokumentowało, wdrożyło i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami obowiązujących norm: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001: 2004.
Spółka doskonali skuteczność wdrożonego systemu poprzez monitorowanie planowanych działań i planowanych wyników oraz prowadzony jest proces ciągłego doskonalenia.
Jakość jest zasadą każdego działania w naszym Przedsiębiorstwie i nierozerwalnie wplata się w strategię jego rozwoju. Pojęcia jakości nie sprowadzamy tylko do spełnienia wymagań i oczekiwanych właściwości wyrobów i usług. Pojęciem tym obejmujemy również terminowość, począwszy od doręczenia oferty, poprzez przyjęcie i realizację zlecenia a skończywszy na obsłudze po sprzedaży, dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo i higienę pracy.

Realizujemy to poprzez:

  • Identyfikowanie się Kierownictwa Przedsiębiorstwa i każdego pracownika ze strategią Przedsiębiorstwa, w którym zarządzanie oparte jest o wdrożony zintegrowany system zarządzania spełniający wymagania norm: ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 oraz PN-N 18001: 2004.
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.
  • Przestrzeganie wymagań prawnych.
  • Rozwój Przedsiębiorstwa oparty na stałym kontakcie z Klientem oraz ciągłym poznawaniu jego oczekiwań.
  • Dobór dostawców, którzy zapewniają realizację wymagań jakościowych, środowiskowych, BHP oraz Klienta.
  • Doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury.
  • Dbałości o bezpieczeństwo pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
  • Ciągłą poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez: zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów z efektywnym wykorzystaniem materiałów do produkcji, selektywną zbiórkę odpadów możliwych do recyklingu oraz zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.
  • Docenianie znaczenia kwalifikacji naszych pracowników, umożliwiając ciągłe szkolenia w dążeniu do osiągnięcia ich celów życiowych i samorealizacji.
  • Zapewnienie zasobów i środków finansowych do realizacji przyjętych zadań i celów.

Polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i utrzymana na wszystkich poziomach Przedsiębiorstwa. Jest przeglądana i aktualizowana w celu zapewnienia jej ciągłej przydatności.