O ZK-REM

Standardy BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią integralną cześć ogólnego systemu zarządzania w naszym Przedsiębiorstwie, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnia uporządkowane i konsekwentne działanie w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przemysł ciężki, dla którego głównie świadczymy usługi, wymaga od nas spełnienia wyjątkowo rygorystycznych przepisów i norm oraz nakłada szereg obowiązków dla warunków prowadzenia prac na czynnym obiekcie.
Przedsiębiorstwo zarządza bezpieczeństwem poprzez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników służby BHP, co przekłada się na rzetelną współpracę z dozorem średnim i wyższym, którzy czynnie uczestniczą w sprawach BHP, monitoringu zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz w programie kontroli wielopoziomowych od szczebla brygadzisty po najwyższe kierownictwo. Działania te pozawalają rozwiązywać problemy u źródeł ich powstawania. Efektem konsekwentnego praktykowania tej formy współpracy jest zerowy wskaźnik częstości wypadków oraz współczynnik ciężkości od 2012 roku.

Właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w branży w której działamy, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów dla organizacji.