Odpustnica gazu dla RAFAKO

Rozpoczęliśmy realizację zadania w ramach prowadzonej przez RAFAKO inwestycji pn.: “Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” dla JSW KOKS Oddział KKZ – Koksownia Radlin w zakresie opracowania projektu oraz wykonania, dostwy, montażu i uruchomienia odpustnicy gazu koksowniczego. Przedmiot kontraktu zostanie poddany próbom i testom nie później niż do maja 2022 roku.

Wartość zakresu zadanai wynosi ok. 5,5 mln zł.