Oferta

Obróbka mechaniczna

Świadczymy usługi obróbki mechanicznej w zakresie wykonawstwa części zamiennych maszyn, urządzeń i aparatów, odkuwek i elementów wielkogabarytowych. Specjalizujemy się w obróbce elementów budowy maszyn piecowych, koksowniczych i innych zespołów przemysłu ciężkiego.

Możliwości techniczne warsztatu obróbczego:

obrobka-mechaniczna

Większość naszych obrabiarek jest wyposażona w odczyty cyfrowe (firmy Sony). Do prac wykorzystujemy narzędzia firmy Sandvik.

Wykonujemy obróbkę skrawaniem odlewów w pełnym zakresie.