Oferta

Przemysł Chemiczny

Przedsiębiorstwom działającym w branży chemicznej mamy do zaoferowania usługi z zakresu kompleksowego wykonawstwa instalacji i ciągów technologicznych, ich remontów (również remontów odtworzeniowych) oraz modernizacji. Oferujemy dostawę specjalistycznych urządzeń i aparatury oraz ich instalację na obiekcie.
Gwarantujemy dobór sprzętu specjalistycznego odpowiadającego często ekstremalnie trudnym warunkom i środowisku pracy, zapewniając najwyższą jakość, jak i możliwie najdłuższą żywotność dostarczonego sprzętu.
Proponujemy kompleksową instalację komponentów ciągów technologicznych wraz z przyłączeniami (włączeniem do istniejącej infrastruktury) i trakcjami elektrycznymi, z pracami AKPiA włącznie. Nadzór nad montażem i rozruch instalacji.
Konstrukcje stalowe, wsporcze, estakady, podesty obsługowe i wiele więcej prefabrykowanych przez nas produktów trafia do zakładów przemysłu chemicznego. Wykonujemy wszelkiego typu i o różnej złożoności konstrukcje stalowe dla posadowienia i obsługi instalacji w tej branży.
Wybrane realizacje opublikowano w zakładce Realizacje.