Oferta

Przemysł Hutniczy

Nasze usługi zaliczamy do kompleksowych dla branży hutniczej. Zajmujemy się demontażem obiektów przeznaczonych do rozbiórki (w tym rozbiórki baterii koksowniczych), wykonaniem nowych instalacji, maszyn piecowych i obiektów przemysłowych, remontami i modernizacją obiektów istniejących oraz wyposażanie ich w nowoczesne urządzenia i instalacje służące optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawie wydajności i bezpieczeństwa pracy oraz ochronie środowiska.

W naszych warsztatach zapewniamy kompleksowe wykonanie maszyn hutniczych zgodnie z przekazaną lub opracowaną przez nas dokumentacją i obowiązującymi normami. Prefabrykacja pod banderą ZK-REM jest gwarancją najwyższej jakości wykonania, z materiałów w odpowiednich gatunkach i przy zastosowaniu właściwej technologii.

Zakres usług stanowi również kompleksowy montaż wykonanych maszyn hutniczych na obiekcie oraz nadzór i prowadzenie przez nasze służby montażowe rozruchu technologicznego. Zapewniamy prawidłowe wykonanie prac oraz pewność rozruchu i przyszłej pracy obiektu.

Wielokrotnie modernizowane przez nas obiekty są wiekowe i nie posiadają stosownej dokumentacji. Znajomość branży i warunków pracy ciągów produkcyjnych w hutnictwie oraz doświadczenie naszych ludzi umożliwia odwzorowanie obecnie eksploatowanych maszyn i urządzeń, poprzez dokonanie wizji lokalnej i wykonanie stosownych obmiarów. Nasze biuro projektowe odzwierciedli stan obecny instalacji, ale również na życzenie klienta może dokonać jej modyfikacji w celu poprawy warunków i parametrów jej pracy – tym samym dostosowując do aktualnie obowiązujących wymogów.

Wybrane realizacje opublikowano w zakładce Realizacje.