Oferta

Przemysł Koksowniczo-Chemiczny

Naszym klientom oferujemy pełen pakiet usług, począwszy od demontażu wyłączonych z eksploatacji instalacji, po przez przygotowanie podłoża pod nowotworzone instalacje aż po budowę nowych instalacji.
Samodzielnie prefabrykujemy konstrukcje stalowe dla obiektów technologicznych oraz kompletujemy i dostarczamy wszystkie składowe instalacji bazując na komponentach najwyższej jakości.
Oferujemy montaż całościowy podparty odpowiednią wiedzą inżynieryjną, doświadczeniem i pod ścisłym nadzorem naszych służb oraz prowadzenie rozruchu instalacji.

Poza kompleksowym wykonawstwem oferujemy również modernizacje i remonty obiektów przemysłowych, instalacji i ciągów technologicznych, estakad, rurociągów o dużych średnicach oraz konstrukcji stalowych.
Nasz dorobek w przemyśle koksochemicznym jest dużym bagażem wiedzy i doświadczenia. Za zasługą naszych ludzi zbudowano, wyremontowano i zmodernizowano wiele obiektów, takich jak: wymienniki ciepła wszelkiego typu, instalacje chłodzenia wstępnego i wtórnego, płuczki gazu i aparaty absorpcyjne, zbiorniki dla substancji stałych, ciekłych i gazowych, instalacje gazów technicznych i sprężonego powietrza, rurociągi doprowadzenia mediów technologicznych itp.

Korzystając z doświadczeń eksploatacyjnych zrealizowanych obiektów pragniemy oferować coraz lepsze i nowoczesne rozwiązania dla przemysłu, które w optymalny sposób realizować będą założone cele technologiczne z uwzględnieniem często ekstremalnie trudnych wymagań środowiska pracy, komfortu obsługi i zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw maszynowych (CE i ATEX).

Wybrane realizacje opublikowano w zakładce Realizacje.