Oferta

Utrzymanie Ruchu i PIT STOP serwis

Utrzymanie ruchu
Utrzymanie ruchu jest powszechną formą świadczenia usług w celu zachowania ciągłości właściwej pracy obiektów. Usługa polega na gwarancji prawidłowej obsługi oraz szybkiej reakcji wyznaczonych służb na nieprawidłowość bądź awarię w możliwie najkrótszym czasie.
W ramach umów serwisowych pragniemy zaoferować szybkie i sprawne działania odpowiednio wykwalifikowanych służb, oddelegowanych na wyłączność danej instalacji, których zadaniem jest obsługa obiektu w sposób zapewniający bezawaryjną pracę, zachowanie pożądanych parametrów pracy instalacji, najkrótsze przerwy technologiczne (w przypadku konieczności ich ustanowienia) oraz sprawne oddanie do dalszej eksploatacji.
Od wielu lat świadczymy usługi serwisowe dla wszystkich maszyn piecowych, maszyn energetycznych, maszyn podlegających i nie podlegających UDT, urządzeń dźwignicowych i suwnic, sortowni koksu oraz innych obiektów Koksowni ArcelorMittal Poland Oddział w Zdzieszowicach, serwis usług dźwignicowych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz drobne serwisy obiektów i urządzeń w okolicznych przedsiębiorstwach.

PIT STOP serwis
Czym jest PIT STOP serwis? Specyfika pracy kompleksu współpracujących ze sobą maszyn i urządzeń przemysłowych w przeważającej mierze odbywa się nie przerwanie, w systemie ciągłym. Następstwem ciągłej pracy jest naturalne zużycie podzespołów, elementów maszyn, bądź całej maszyny. Technologia produkcji w niektórych branżach warunkuje, iż czas na naprawę, regenerację, modernizację lub wymianę podzespołów na nowe jest zazwyczaj bardzo krótki.
Prace naprawcze i remontowe w trakcie postojów technologicznych bezwzględnie podporządkowane są krótkim ramom czasowym i wymagają bardzo dobrej organizacji, fachowości, doświadczenia oraz precyzyjnego wykonania zadania.
PIT STOP serwis jest składową naszej oferty, za pośrednictwem której proponujemy bezkonkurencyjny serwis w trakcie planowanych postojów technologicznych na instalacjach głównie w branży hutniczej, koksochemicznej, technologicznej i chemicznej.
Posiadamy bardzo duże umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu 24, 48 i 72-godzinnych serwisów na czynnych lub częściowo czynnych ciągach technologicznych. Zakres prac postojowych obejmuje zazwyczaj zadania z branży remontowej, mechanicznej, konstrukcyjnej, technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA.
W ramach PIT STOP serwis na życzenie klienta opracowujemy niezbędną dokumentację projektową.
Od powołania Spółki do życia, cyklicznie świadczymy swoje usługi PIT STOP serwis dla wszystkich maszyn piecowych (remonty postojowe wsadnic, wypycharek koksu, platform wozów gaszenia itd.), baterii oraz współzależnych instalacji w Koksowni ArcelorMittal Poland S.A. w Oddziale w Zdzieszowicach jak również na ciągach technologicznych KGHM Polska Miedź w Oddziale Huty Miedzi „Głógów”. Niejednokrotnie przeprowadziliśmy PIT STOP serwis w zakładach branży chemicznej – ostatni w Petrochemii-Blachownia S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

Do każdego z planowanych postojów technologicznych podchodzimy indywidualnie, poprzedzając je wnikliwą analizą każdej czynności remontowej. Opracowywane są szczegółowe harmonogramy działania na okres 24, 48 lub 72 godzin z uwzględnieniem i charakterystyką każdej operacji. Opracowania mają na celu zobrazowanie obłożenia pracami w trakcie postoju, dokonania możliwości skrócenia czasu postoju oraz opracowania alternatywy działania i zadań asekuracyjnych w przypadku zaistnienia zadań wyjątkowo skomplikowanych.
Postój technologiczny zawsze jest poprzedzony przygotowaniem i kompletacją komponentów niezbędnych do wymiany i przeprowadzenia remontu. W przewarzającej mierze elementy oraz składowe maszyn i instalacji są prefabrykowane przez warsztaty własne Przedsiębiorstwa. Wykonane przez nas elementy zachowują najwyższą jakość i są zgodne z obowiązującymi normami.
Mobilizowane są wykwalifikowane służby remontowe, właściwy dla zadania nadzór oraz służby BHP. W niektórych przypadkach konieczne jest zwołanie służb pożarowych i gazowych.
Każdy z przeprowadzonych remontów na częściowo czynnym obiekcie został wykonany szybko, sprawnie i bezbłędnie.