Projekt budowy baterii koksowniczej

Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów budowy baterii koksowniczej nr 6 w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „VICTORIA” S.A. Inwestycja jest realizowana przez Konsorcjum, w którym do zadań ZK-REM należy prefabrykacja, dostawa i montaż maszyn koksowniczych oraz przynależnych instalacji i konstrukcji stalowych.

W dniu 17.12.2016 przetransportowano platformę oraz elementy konstrukcyjne wozu gaśniczego na plac budowy w WZK Victoria w Wałbrzychu. Do dnia 19.12.2016 zmontowano elementy wozu gaszenia i zainstalowano wóz na wcześniej wykonanym przez nas torowisku.

Powrót do aktualności