BorsodChem

Realizacja: lipiec - sierpień 2015

Wartość kontraktu: 152 640,00 zł

Modernizacja polegała na demontażu elementów kolumny: półek, konstrukcji wsporczej, rury oparowej, dennicy, włazów, mocowań, wypełnienia oraz montaż nowych elementów kolumny wraz z wypełnieniem stanowiący jeh pełne wyposażenie.

JSW Koks SA

Realizacja: sierpień 2010 - maj 2015

Wartość kontraktów: 35,628,800,00 zł

Projekt i budowa zbiorników magazynowych benzolu wraz z basen ochronnym i podłączeniami technoloicznymi w Koksowni “Jadwiga”. Budowa stanowiska rezerwowych ubijarek dla wsadnicy wraz z infrastrukturą techniczną. wykonanie i montaż chłodnicy oraz płuczek.

KGHM

Realizacja: sierpień 2010 - czerwiec 2011

Wartość kontraktu: 7 200 000,00 zł

Zabudowa układu przesiewania w Rejonie ZWR Polkowice. Zadanie zrealizowano w zakresie: budowy hali układu przesiewania, dostawa i montaż maszyn oraz urządzeń ciągu technologicznego, wykonania instalacji elektrycznych, automatyki i wizualizacji.

Arcelor Mittal

Realizacja: luty 2015 - styczeń 2017

Wartość kontraktu: 30 800 000,00 zł

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie stabilizatora gazu koksowniczeo, świecy do spalania gazu koksowniczego oraz instalacji gazu kokswoniczego i wielkopiecowego w Zakładzie Energetycznym w ArcelorMittal Poland S.A oddział w Krakowie.