Wymiana palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu – ob. 511. w JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej.

Od sierpnia 2019r. kompleksowo realizowane jest zadanie inwestycyjne polegające na wymianie palników głównych i zapalarek odpustnicy gazu w obiekcie 511 w Dąbrowie Górniczej. Zakres prac obejmował wymianę w oparciu o opracowane przez nas wielobranżowe Projekty Techniczne zapalarek, instalację zapalarek na obiekcie (w tym demontaż starych i montaż nowych zapalarek, demontaż instalacji przynależnych zbędnych dla nowej instalacji). Przeprowadzono próby funkcyjne, dokonano pomiarów oraz innych prac rozruchowych dopuszczających nowe urządzenia oraz instalacje do eksploatacji.

Powrót do aktualności