Operator obrabiarek skrawających

Zakres obowiązków:

 • Znajomość rys. technicznego i umiejętność jego czytania.

 • Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.

 • Wykonywanie pracy zgodnie z ustaleniami i wskazówkami przełożonego.

 • Dbałość o powierzone mienie i stan techniczny narzędzi.

 • Stosowanie się do zasad BHP oraz instrukcji stanowiskowych.

  Wymagania i kwalifikacje:

 • Uprawnienia i odbyte szkolenia uprawniające do obsługi jednej lub więcej z następujących maszyn: tokarki, frezarki, wiertarko-frezarki, strugarki, wiertarki, dłutownicy, szlifierki, wytaczarki itp.

Ślusarz

   Profil kandydata:

 • Znajomość rysunku technicznego i umiejętność jego czytania.

 • Uprawnienia lub odbyte szkolenia z zakresu obsługi urządzeń mechanicznych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań takie jak: szlifowanie, prace na: wiertarce stołowej, przecinarce ściernicowej, wózkach transportowych, urządzeniach transportu pionowego i dźwignicach, urządzeniach spawalniczych, prace przy użyciu narzędzi o napędach pneumatycznych, elektrycznych i innych, inne na które posiada uprawnienia.

  Obowiązki:

 • Praca pod nadzorem mistrza/brygadzisty.

 • Obsługa mechanicznych narzędzi ręcznych do:- szlifowania (przygotowanie spoin do spawania)- cięcia- wykonania spoin szczepnych elementów/konstrukcji- owiercenia- obróbka wykończeniowa spoin po spawaniu- skręcanie konstrukcji

 • Stosowanie się do zasad BHP podczas prowadzonych prac oraz instrukcji stanowiskowych dla poszczególnych urządzeń.

Spawacz

Profil kandydata:

 • Wykształcenie kierunkowe.

 • Doświadczenie przy naprawie maszyn/urządzeń produkcyjnych.

 • Wymagania i kwalifikacje Uprawnienia na metody spawalnicze jedna lub więcej z n/w:

  – 111 MMA (elektroda otulona)

  – 135/136 MAG w osłonie gazów aktywnych

  – 141 TIG – 211 spawanie łukiem krytym (operator robota spawalniczego)

  – 311 spawanie acetylenowo-tlenowe

  – mile widziane prawo jazdy kat. B

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (umiejętność czytania rysunku technicznego).

 • Umiejętność doboru odpowiedniej metody spawania, elektrody, oraz parametrów prądu spawania.

 • Naprawy oraz usuwanie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń.

 • Montaż oraz remonty instalacji elektrycznej oraz odgromowej na obiekcie.

 • Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac.

 • Zachowanie zasad BHP podczas prowadzonych prac (oraz przestrzeganie innych instrukcji stanowiskowych).

Elektryk

Profil kandydata:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne o profilu elektrycznym.

 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, czytania schematów elektrycznych.

 • Doświadczenie przy naprawie maszyn i urządzeń produkcyjnych.

 • Umiejętność obsługi komputera.

 • Uprawnienie do obsługi urządzeń gazowych, spawalnicze oraz SEP do 1 kV.

 • Znajomość podstaw automatyki przemysłowej.

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 • Otwartość i chęć dzielenia się wiedzą.

Obowiązki:

 • Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 • Naprawy oraz usuwanie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń.

 • Remont silników elektrycznych (w tym nawijanie)

 • Wykonywanie pomiarów.

 • Wykonywanie prób po montażu

 • Naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy.

 • Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 • Montaż oraz remonty instalacji elektrycznej oraz odgromowej na obiekcie.